Arbeidsdeskundig advies

met oog voor balans

Even voorstellen


 

<  Marianne Molleman, gecertificeerd register arbeidsdeskundige


"Ik heb Molleman Advies in 2012 opgericht vanuit de beleving dat de arbeidsdeskundige benadering aan vernieuwing toe is. 

Een arbeidsdeskundig onderzoek rondom 1 jaar ziekte is dan wel een wettelijke verplichting, maar met alleen die momentopname worden mijns inziens vele kansen gemist. Kansen die zich al veel eerder in het verzuimtraject voordoen. Simpelweg door te denken in mogelijkheden, in plaats van in beperkingen.

Door de arbeidsdeskundige vanaf dag 1 te betrekken bij het verzuim, worden de kansen van de werknemer op behoud van een passende baan vergroot en de kosten van de werkgever beperkt. Dat is met recht een win-win situatie!"